Joseth Mulders nieuw raadslid DGP

Ton Herings gekozen tot fractievoorzitter

Joseth Mulders (47) is sinds 2014 actief voor de DGP als lid en sinds 2 jaar ook als commissielid.

Zij is als echte Môkse erg betrokken bij het wel en wee van de bevolking van onze mooie gemeente. Na 14 jaar weer een vrouw in de gemeenteraad voor onze partij.

Zij zegt: “Mook en Middelaar moet een gemeente zijn waarin iedereen zich thuis en veilig voelt en waar het dorpsgevoel nog leeft. Dat is niet meer vanzelfsprekend.”

Joseth is actief voor Scouting Don Bosco. Zij vindt het verenigingsleven belangrijk omdat dat zorgt voor een hechte samenleving, waar mensen voor elkaar klaar staan en iets voor elkaar over hebben. In het dagelijks leven is zij chemisch analist voor een farmaceutisch bedrijf in Nijmegen.

Ton Herings is sinds 2008 actief voor de DGP en, met een onderbreking van de periode 2010-2014, vanaf 2008 raadslid.


lees meer » sec:5-02-2020

Peter Wijers vertrekt als raadslid

Hij kiest voor een toekomst in de provincie Noord-Brabant

Peter Wijers stopt als raadslid voor de DGP in de gemeente Mook en Middelaar.

Door zijn drukke werkzaamheden bij de provincie Noord-Brabant gaf hij het bestuur en fractie vorig jaar te kennen dat hij die werkzaamheden moeilijk kon combineren met zijn functies van fractievoorzitterschap en raadslid. Hij heeft in december de knoop doorgehakt omdat hij zich ook in ‘s-Hertogenbosch wil gaan vestigen. Peter is 9 jaar raadslid waarvan de laatste 2 jaar fractievoorzitter voor de DGP (Dorpsgroepering Pouwels). 

De DGP verliest in hem een zeer bekwaam politicus die in staat was de inhoud van de dossiers snel te doorgronden en op kundige wijze daarover het debat te voeren. Peter was het boegbeeld van de verjonging in de DGP.

De DGP is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet in de raad en de partij.

Het afscheid zal tijdens de raadsvergadering van 12 maart plaatsvinden De DGP zal op een later moment afscheid van hem nemen. In maart zal ook duidelijk zijn wie hem in de fractie zal opvolgen.


lees meer » sec:22-01-2020

Begroting 2020


Geen extra lastenverzwaring, verhoging toeristenbelasting uitgesteld.

Op 7 november vond de begrotingsbehandeling plaats.

De begroting stond vooral in het teken van onze ambities en de noodzakelijke investeringen. Dit, ondanks dat wij geteisterd worden door een alsmaar krimpende bijdrage vanuit de rijksoverheid. Wij krijgen steeds meer taken opgelegd terwijl de rijks-vergoedingen achterblijven bij de kosten die wij daarvoor moeten maken. Dat voelt niet alleen als onrechtvaardig maar dat is het ook. 

We hebben de rioolheffing kunnen verlagen waardoor de OZB verhoging voor de meesten van u gecompenseerd wordt. De DGP blijft zich inzetten voor een lage lastendruk voor inze inwoners en ondernemers.

De DGP is de ondernemers in de toeristen sector tegemoetgekomen door de verhoging toeristenbelasting met 1 jaar uit te stellen. Hiervoor dienden wij met succes een motie in.

Peter Wijers voerde als fractievoorzitter het woord voor de algemene beschouwingen.


lees meer » sec:8-11-2019

Thema-avond Verkeer

De kracht van het gedrag

Op dinsdag 22 oktober 2019 hebben wij een thema-avond verkeer georganiseerd in de Wieken in Molenhoek. De opkomst was groot; de zaal was eigenlijk te klein voor alle belangstellenden. Het geeft aan hoezeer het onderwerp verkeer leeft in onze dorpen.

Het onderwerp was "De kracht van het gedrag". Op deze avond werd vooral duidelijk dat alle fysieke maatregelen zoals drempels en bloembakken niet opgewassen zijn tegen het slechte gedrag van veel weggebruikers. Er werd een aantal handreikingen gegeven om dat gedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Iets wat ons allen aangaat en waar we zelf ook wat aan kunnen doen. Gastspreker was Nina Veders (docent/onderzoeker automotive op de HAN en verkeersdeskundige)


lees meer » sec:6-10-2019

Thema-avond "Gasloos"

In gesprek over het gasloos maken van onze woningen

Dit periode organiseren wij een aantal thema-avonden. Die avonden zijn voor iedereen toegankelijk.

Thema 1: Gasloos in maart van dit jaar

Deze avond was een groot succes met een hoge opkomst van geïnteresseerden. We hebben veel van elkaar geleerd. Helaas werd een van de sprekers, installateur Hoenselaar, weggeroepen voor een storing. De vrijgekomen tijd werd nuttig besteed door elkaar te informeren over de verschillende initiatieven in onze gemeente.

Jan van Tiggelen onze eerste spreker gaf in zeer begrijpelijke taal een uiteenzetting over het gasloos maken van onze woning.

Zo'n avond als deze geeft aan hoezeer verduurzamen leeft in onze gemeente en dat heel veel inwoners hun steentje willen bijdragen aan klimaatverbetering.


lees meer » sec:9-01-2019