Belofte maakt schuld!10-04-2017

Resultaten die ertoe doen
door: sec

Wij doen wat we beloofd hebben.

Wij  kijken regelmatig terug op wat we beloofd en afgesproken hebben. Wij zijn van mening dat je de politiek en politici moet afrekenen op hun daden en niet wat anderen ervan vinden via de media. Wij gaan voor de rechtstreekse dialoog.

Wij zullen vanaf heden regelmatig een aantal thema's uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018 behandelen waarin wij terugblikken en vooruit kijken.

Het eerste thema is:

Toekomst Mook en Middelaar


lees meer »

Toekomst Mook en Middelaar6-04-2017

Belofte maakt schuld
door: sec

Zolang het rijksbeleid niet wijzigt, kiest de DGP voor zelfstandigheid en Limburg was onze stelling in 2014.

Tot op heden zijn er geen signalen dat het rijksbeleid wijzigt. Opschaling van provincies is mislukt, dus lijkt het erop dat voorlopig alles blijft zoals het was.

Toekomstvisie

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan onze toekomstvisie. Frisdenkers zijn bijeengeweest en hebben een basis daarvoor gelegd. De toekostvisie moet ook een uitwerking worden van onze wens in het verkiezingsprogramma om een vergijzingsbeleid op te stellen, een beleid waarbij de vergrijzing in onze gemeente meer als kans wordt gezien dan een bedreiging.

Onze aandacht blijft natuurlijk ook uitgaan naar de positie van de jongeren in onze gemeente.


lees meer »

Cuijk - Nijmegen v.v.11-04-2015

Een snelle fietsroute
door: sec

De Kogel is door de kerk zou je kunnen zeggen, na een moeizame besluitvorming in Heumen is op donderdag 9 april in Mook een unaniem besluit genomen over de fietsverbinding. Veel bewoners aan de Middelweg lieten zich niet onbetuigd. Zij zagen vooral nadelen en het veiligheidsrisico voor de aanwonenden.


lees meer »