Cuijk - Nijmegen v.v.11-04-2015

Een snelle fietsroute
door: sec

De Kogel is door de kerk zou je kunnen zeggen, na een moeizame besluitvorming in Heumen is op donderdag 9 april in Mook een unaniem besluit genomen over de fietsverbinding. Veel bewoners aan de Middelweg lieten zich niet onbetuigd. Zij zagen vooral nadelen en het veiligheidsrisico voor de aanwonenden.


lees meer »

DGP kiest nog steeds voor u!17-02-2015

Samenwerking
door: sec

Het college heeft een voorstel over samenwerking met de gemeente Heumen bij onze gemeenteraad ingediend.

Vanuit onze kiezers klinken geluiden van ongerustheid. Vragen:

  • Worden we nu toch Gelders?
  • Is de DGP van koers veranderd?
  • Wat betekent dat voor onze toekomst?
  • Waarom met Heumen en niet met Gennep en of Bergen?

De DGP heeft voor de verkiezingen al besloten om als gemeente zelfstandig te blijven in Limburgs verband en samen te werken op basis van wat het beste is voor Mook en Middelaar. Samenwerken doen we dus zowel met Gelderse als Limburgse en hier en daar ook met Brabantse gemeenten. Dat doen wij al 200 jaar.

Het overgrote deel van onze gemeentegrens is ook een provinciale grens. Daar hebben wij geen zeggenschap over. Daarover een discussie voeren is dus zinloos en slechts tijdverspilling.

De gemeenteraad heeft nu gekozen voor een zelfstandige Limburgse gemeente Mook en Middelaar. Dat is geheel in lijn met ons verkiezingsprogramma.

Om eventuele ongerustheid weg te nemen is het goed om nog eens een toelichting te geven op het coalitieakkoord en de koers die Mook en Middelaar nu vaart.


lees meer »

Realistisch begroten voor een stevig fundament7-11-2014

Wethouder rekent af met het verleden.
door: sec

Gisterenavond is de begroting 2015 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het was even wennen. De vernieuwde presentatie was voor de oppositie aanleiding om een motie van afkeuring in te dienen. Die werd natuurlijk verworpen. De inhoudelijke bijdrage van de oppositie was marginaal.

Wij zijn zeer tevreden met deze begroting. Minder tekst en meer daden, want daar gaat het uiteindelijk om.

Ook de aanpak van de de decentralisaties geven ons veel vertrouwen voor de toekomst.

een reactie

lees meer »