Coalitieakkoord DGP, PvdA en GroenLinks

Beëdiging wethouders op 15 mei

Op weg naar Mook en Middelaar in 2030

Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord dat de drie partijen Dorpsgroepering Pouwels (DGP), Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks hebben gesloten. Met deze titel wordt verwezen naar de toekomstvisie  MM2030 uit 2017. De twee leidende principes: samenredzaamheid en duurzaamheid, uit deze visie vormen samen de rode draad voor het te voeren beleid.


lees meer » sec:24-04-2018

Afscheid raadsleden

Een afscheidsreceptie voor twee kanjers Johan en Ger

Op 27 maart kreeg Johan tijdens het afscheid van de raad een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet in de politiek. De raad heeft naast Johan Menkhorst ook afscheid genomen van Luc van der Linden en Wim Thoonen. Luc komt waarschijnlijk terug in de raad als de wethouders benoemd worden. Wim heeft Ger Mulders opgevolgd die in januari al afscheid van de raad nam. Wim komt niet terug in de gemeenteraad.


lees meer » sec:29-03-2018

Woonvisie realistisch


Meer kansen voor jongeren en starters

De woningmarkt is in de regio Nijmegen flink aangetrokken. Ook onze gemeente zal zijn steentje aan de toegenomen vraag bijdragen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor: starters, jongeren, eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.


lees meer » sec:9-02-2018

Erepenning voor Gerrie

Hoogste gemeentelijke onderscheiding

Mook en Middelaar heeft een onderscheiding die slechts zeer zelden wordt uitgereikt. Onze Ger Mulders heeft hem ten volle verdiend en gekregen. Hij kreeg hem uit handen van de burgemeester Willem Gradisen bij zijn afscheid van de gemeenteraad afgelopen donderdag.


lees meer » GJW:26-01-2018

Huurwoningen voor starters

DGP blijft zich inzetten voor starters en jongeren

3 vliegen in één klap. Een pand dat langs de rijksweg staat weg te kwijnen omzetten naar duurzame betaalbare huurwoningen voor jongeren en starters.

De DGP zet zich binnen de gemeenteraad in voor betaalbare woningbouw en een kans voor iedereen om zich thuis te voelen in onze mooie gemeente. Daarom hebben wij al meerdere moties ingediend om het college met deze opdracht op pad te sturen. Wij zijn daarom erg blij met particuliere initiatieven die aan dit doel voldoen. 


lees meer » sec:8-01-2018