Woonvisie realistisch

Meer kansen voor jongeren en starters

De woningmarkt is in de regio Nijmegen flink aangetrokken. Ook onze gemeente zal zijn steentje aan de toegenomen vraag bijdragen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor: starters, jongeren, eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.


lees meer » sec:9-02-2018

Erepenning voor Gerrie

Hoogste gemeentelijke onderscheiding

Mook en Middelaar heeft een onderscheiding die slechts zeer zelden wordt uitgereikt. Onze Ger Mulders heeft hem ten volle verdiend en gekregen. Hij kreeg hem uit handen van de burgemeester Willem Gradisen bij zijn afscheid van de gemeenteraad afgelopen donderdag.


lees meer » GJW:26-01-2018

Huurwoningen voor starters


DGP blijft zich inzetten voor starters en jongeren

3 vliegen in één klap. Een pand dat langs de rijksweg staat weg te kwijnen omzetten naar duurzame betaalbare huurwoningen voor jongeren en starters.

De DGP zet zich binnen de gemeenteraad in voor betaalbare woningbouw en een kans voor iedereen om zich thuis te voelen in onze mooie gemeente. Daarom hebben wij al meerdere moties ingediend om het college met deze opdracht op pad te sturen. Wij zijn daarom erg blij met particuliere initiatieven die aan dit doel voldoen. 


lees meer » sec:8-01-2018

Geertjan Wienhoven Lijsttrekker 2018

Geertjan Wienhoven is kandidaat wethouder

Op woensdag 13 december heeft de DGP haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Nieuwkomer is de 29 jarige Geoffrey van den Honert (Mook). De DGP zet met deze keuze haar beleid voort om meer jongeren bij de politiek te betrekken.

Geertjan Wienhoven is kandidaat wethouder. Johan Menkhorst en Ger Mulders, die beiden niet terugkomen in de raad, zullen als lijstduwer op de lijst staan. De volledige kieslijst wordt binnenkort via onze website www.dgpmook.nl bekend gemaakt.


lees meer » sec:15-12-2017

Johan Menkhorst neemt afscheid

Een loyale en betrokken Molenhoeker en DGP-er vertrekt.

Johan Menkhorst (Molenhoek) neemt in maart 2018, na ruim 14 jaar, afscheid van de actieve politiek. Met het vertrek van Johan verliezen wij een betrouwbaar, loyaal en onvermoeibaar raadslid die er was wanneer je hem nodig had. Johan heeft de keuze gemaakt om meer tijd voor Gerda (zijn vrouw) vrij te maken en van zijn pensioen te genieten. Op de achtergrond zal hij zijn bijdrage aan de DGP blijven leveren.


lees meer » sec:15-12-2017