Politieke update28-06-2013

3 raadsbijeenkomsten in één week!
door: GJW
  1. Gouverneur stuurt aan op samenwerking in de regio Venlo en de drie burgemeesters gaven aan, ieder vooral een eigen koers te gaan varen. Een koers van verwijdering. De status aparte komt te vervallen.
  2. Een overschot op de jaarrekening dat bij narekenen een tekort blijkt te zijn en een perspectiefnota zonder perspectief.
  3. Een plan voor de N271 in Mook dat door de gemeenteraad unaniem is afgewezen

lees meer »

Lierdal weer in discussie2-06-2013

Meer verstening en de koeien in de wei bedreigd!
door: GJW

In het lierdal is het mogelijk om onder strikte voorwaarden landgoederen te ontwikkelen. De oppervlakte van het landgoed bepaalt voor een belangrijk deel de omvang van het volume dat gebouwd mag worden. De gemeente is van plan om agrarische grond te verkopen om een nog groter gebouw mogelijk te maken.

Daar zijn wij om twee belangrijke redenen op tegen:

  1. De structuurvisie heeft duidelijk de intentie om verstening te beperken. Dan moet er bij landgoerderen dus niet gekozen worden voor het maximaal mogelijke aan steen.

  2. De structuurvisie spreekt ook over het behoud van het argrarisch bedrijf. De gemeente verpacht haar grond ten behoeve van agragrische doeleinden. Als de gemeente de grond verkoopt dan wordt het argrarisch bedrijf in zijn bestaan bedreigd en dus ook de koeien in de wei.


lees meer »