Besturen26-04-2017

Belofte maakt schuld
door: sec

Onze punten:

Open en interactief met de burgers besturen.

Niet meer willen doen dan we aankunnen.

Nieuw beleid alleen als dat binnen bestaand budget gerealiseerd kan worden.


lees meer »

Toekomst Mook en Middelaar6-04-2017

Belofte maakt schuld
door: sec

Onze stelling in 2014 was:

Zolang het rijksbeleid niet wijzigt, kiest de DGP voor zelfstandigheid en Limburg

Tot op heden zijn er geen signalen dat het rijksbeleid wijzigt. Opschaling van provincies is mislukt, dus lijkt het erop dat voorlopig alles blijft zoals het was.

Toekomstvisie

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan onze toekomstvisie. Frisdenkers zijn bijeengeweest en hebben een basis daarvoor gelegd. De toekostvisie moet ook een uitwerking worden van onze wens in het verkiezingsprogramma om een vergijzingsbeleid op te stellen, een beleid waarbij de vergrijzing in onze gemeente meer als kans wordt gezien dan een bedreiging.

Onze aandacht blijft natuurlijk ook uitgaan naar de positie van de jongeren in onze gemeente.


lees meer »