Even voorstellen

DGP Betrouwbaar, degelijk en thuis in Mook en Middelaar

Mook en Middelaar is een fantastische gemeente die ontstaan is in 1813. De DGP (Dorpsgroepering Pouwels) is in 1989 opgericht door Jan Pouwels en Jos van Bommel. Sinds onze oprichting heeft de DGP als lokale partij altijd veel kiezers aan zich weten te binden en een grote rol gespeeld in de lokale politiek. De DGP heeft dankzij die brede steun van de bevolking altijd een belangrijke bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat het nog steeds mogelijk is om als zelfstandige gemeente een goede dienstverlening op peil te houden. Mook en Middelaar is niet alleen een heel aangename woongemeente maar ook een gemeente die rijk is aan natuur en een goed leefklimaat heeft. Dankzij een degelijk beleid staan wij er financieel goed voor. Wij willen dat in de komende jaren voortzetten zodat er altijd ruimte blijft voor iets extra’s.

 KLIK OP HET PICTOGRAM OM MEER TE LEZEN! 


lees meer » sec:31-01-2018

Duurzaamheid

Toekomstvisie MM2030

 • Energieneutraal maken van Mook en Middelaar in 2030 
 • Het goede voorbeeld geven en duurzaam investeren in de eigen gebouwen, maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte. 
 • Duurzaam bouwen, ook voor starters 
 • Verstrekken van renteloze leningen voor verduurzaming van woningen
 • Stimuleren afvalscheiding

lees meer » sec:31-01-2018

Burgerparticipatie


Toekomstvisie MM 2030

 • Betrekken van burgers bij hun eigen leefomgeving.
 • Geld vrijmaken om burgerparticipatie aan te moedigen.
 • Gebruik maken van Instagram en Facebook

lees meer » GJW:31-01-2018

Leren en werken

Bereikbaar, creatief en sportief!

 • Onszelf inspannen om de basisscholen in stand te houden.
 • Mede het initiatief voor glasvezel nemen
 • Creëren van 'dorpswifi’ op toeristische plekken. 

lees meer » sec:31-01-2018

Wonen

Betaalbare woningen voor jongeren en starters

 • Bouwen voor jongeren en starters
 • Afspraken maken met Destion om jongeren meer kans te geven op een betaalbare woning. 
 • Inzetten op kleinere woningen
 • Inzetten op tijdelijke woningen
 • Rijksweg 37 behouden voor huisvesting van jongeren. 

lees meer » sec:31-01-2018

Recreëren

Kwaliteit vóór kwantiteit en vooral aantrekkelijk!

 • Toeristenbelasting gebruiken om onze gemeente te promoten. 
 • In Plasmolen kiezen we voor afwisseling in het aanbod dus niet méér van hetzelfde, waarbij kwaliteit gaat voor kwantiteit.
 • Meer uiting geven aan onze cultuurhistorie. 

lees meer » sec:31-01-2018

Samenleven en zorgen

Actief en betrokken bij hun eigen leefomgeving

 • Voorkomen van wachtlijsten bij de dagbesteding
 • Creëren van meer dagbestedingslocaties
 • Verminderen van de bureaucratie en administratieve rompslomp voor zorgverleners
 • Kansen geven aan kleine startende zorgaanbieders  

lees meer » sec:31-01-2018

Besturen


Openheid is regel, beslotenheid uitzondering!

 • Kiezen voor een zelfstandige gemeente.

lees meer » sec:31-01-2018

Beschermen

Een veilige gemeente!

 • Optreden tegen overlast
 • Begaanbaar houden van openbare wegen.
 • Plaatsen van videocamera’s en of straatverlichting op plaatsen waar burgers een minder veilig gevoel hebben 

lees meer » sec:31-01-2018

Verplaatsen

Bereikbaar, aantrekkelijk, fiets- en voetgangersvriendelijk

 • Inzetten op goed en betaalbaar openbaar vervoer in al onze kernen.
 • Creëren van veilige looproutes
 • Inrichten van Heumense Baan en Ringbaan in Molenhoek en Groesbeeksweg in Mook tot wegen die passen bij de toegestane snelheid 

lees meer » sec:31-01-2018

Betalen

Efficiënt, degelijk en betaalbaar

 • In stand houden van de huidige stevige reservepositie.

lees meer » sec:31-01-2018