Begroting 2020

Geen extra lastenverzwaring, verhoging toeristenbelasting uitgesteld.

Op 7 november vond de begrotingsbehandeling plaats.

De begroting stond vooral in het teken van onze ambities en de noodzakelijke investeringen. Dit, ondanks dat wij geteisterd worden door een alsmaar krimpende bijdrage vanuit de rijksoverheid. Wij krijgen steeds meer taken opgelegd terwijl de rijks-vergoedingen achterblijven bij de kosten die wij daarvoor moeten maken. Dat voelt niet alleen als onrechtvaardig maar dat is het ook. 

We hebben de rioolheffing kunnen verlagen waardoor de OZB verhoging voor de meesten van u gecompenseerd wordt. De DGP blijft zich inzetten voor een lage lastendruk voor inze inwoners en ondernemers.

De DGP is de ondernemers in de toeristen sector tegemoetgekomen door de verhoging toeristenbelasting met 1 jaar uit te stellen. Hiervoor dienden wij met succes een motie in.

Peter Wijers voerde als fractievoorzitter het woord voor de algemene beschouwingen.


lees meer » sec:8-11-2019