Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Even voorstellen

Een goed gevulde bankrekening zegt echter maar weinig over onze rijkdom. Veel reserves hebben is ook niet het doel. Rijkdom en welzijn komt vooral tot uiting in de uitstraling van de gemeente:

 • hoe onze gemeentelijke eigendommen zoals het rioleringsstelsel, onze wegen, het openbaar groen en het maatschappelijk vastgoed, erbij staan en onderhouden worden,
 • hoe goed ons voorzieningenniveau is zoals (bereikbare) winkels en gezondheidscentra,
 • of onze verenigingen kunnen blijven voortbestaan,
 • of onze jongeren en ouderen (ook als zij zorg nodig hebben) in onze gemeente kunnen blijven wonen,
 • hoeveel kansen ondernemers hebben om zich te handhaven en te vestigen,
 • hoe gelukkig onze inwoners zijn en hoe veilig zij zich voelen,
 • hoe aantrekkelijk onze gemeente is om er te willen wonen.

Wat dat laatste betreft is uit recent onderzoek van weekblad Elsevier: ”welke gemeenten hebben de beste mix van wonen, werken, winkelen, etc.?”  gebleken dat wij de beste gemeente van Limburg zijn en landelijk van de 388 gemeenten op de 67ste plaats staan. 

Wij zijn er trots op dat wij in de afgelopen decennia dankzij de steun van heel veel kiezers hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat is het bewijs dat lokale politiek leeft en nodig is. 

De afgelopen 4 jaar zijn de meeste onderdelen uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018 uitgevoerd. De samenwerking met de PvdA en GroenLinks is succesvol geweest. Veel zaken zijn afgerond of in de steigers gezet.

Er komt nog veel nieuw beleid op ons af. De nieuwe omgevingswet zal ingrijpender zijn dan de veranderingen die wij in het sociaal domein hebben meegemaakt.

De komende vier jaar zullen in het teken staan van afronden waarmee we gestart zijn en nieuw beleid maken met de toekomstvisie MM2030 als wegwijzer.

 Met uw steun kan dat. 

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter