Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

Toenaderingspoging VVD in de kiem gesmoord31/05/2017

Hoe klein ben jesec

In de achterbanbijeenkomst van de DGP hebben wij gesproken over de toenaderingspoging van de VVD om met behulp van een mediator te proberen om de verstoorde verhoudingen in de gemeenteraad te verbeteren. Het leek ons een oprechte poging.

Nog voordat wij een antwoord konden geven op die vraag bleek dat de VVD in een televisieinterview met N1 al op voorhand uitsloot dat er excuses zouden worden gemaakt. Sterker nog Cornelieke van de Bergh verwachtte excuses van  ons. 

Als je serieus met elkaar rond de tafel wil onder begeleiding van een mediator, dat werp je van te voren geen blokkades op. Dat doet de VVD nu wel. Daarmee is een bemiddelingspoging kansloos.

Het  is duidelijk dat de VVD de verantwoordelijke partij tot al deze ellende zichzelf liever als slachtoffer neerzet en dat is echt de wereld op zijn kop. 

Jammer, Mook en Middelaar verdient beter.

Persbericht

Persbericht

VVD blokkeert bij voorbaat verzoeningspoging gemeenteraad Mook en Middelaar.

 

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten de geheimhouding van een groot aantal stukken over de politieke crisis in Mook op te heffen. Uit die stukken blijkt hoezeer de VVD bezig is geweest een proces van democratische besluitvorming over het bestemmingsplan Groesbeekseweg in Mook te manipuleren en frustreren, waarbij leugens niet geschuwd zijn.

 

Ondanks de pogingen die door de DGP samen met GL en PvdA zijn ondernomen om de zaak niet uit de hand te laten lopen, bleek de VVD niet bereid de gemeenteraad ook maar enigszins tegemoet te komen. De VVD wenste geen verantwoordelijkheid te nemen voor haar handelen. In tegendeel men liep weg uit de vergadering of wenste zelfs niet te verschijnen.

Schrijnend is de houding van het CDA en ZZP die geen enkele bijdrage leverden om escalatie te voorkomen.

 

Voor de DGP is het onacceptabel dat wethouders, raadsleden en ambtenaren in het geheim worden beschuldigd van een misdrijf zonder dat zij zich kunnen verweren. In onze rechtsstaat is zo’n handelwijze onaanvaardbaar. Als dan nog uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat de VVD de plank volledig missloeg,  de beschuldigingen vals bleken te zijn en excuses daarvoor uitbleven, waren voor de DGP  vele grenzen van fatsoenlijk handelen overschreden.

 

In de laatste raadsvergadering leek het erop dat er een verzoeningspoging vanuit de VVD kwam. Echter, in een onlangs afgegeven televisie-interview zei mevrouw Van den Bergh dat de VVD niet bereid is excuses aan te bieden voor hun handelwijze en onterechte verdachtmakingen. Ze verwachtte zelfs excuses van de andere partijen. Door op voorhand deze opstelling te kiezen is er geen enkele basis om te komen tot enige vorm van herstel van vertrouwen en is zelfs een gesprek daarover zinloos.

 

De DGP betreurt de gang van zaken in hoge mate en roept alle partijen op persoonlijke tegenstellingen opzij te zetten en zich vooral bezig te houden met zaken die in het belang zijn van de burgers. Daar zijn wij voor gekozen.

 

Mook, 1 juni 2017

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Voor achtergrondinformatie verwijzen wij u naar onze website www.dgpmook.nl

G. Mulders en A. Herings

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.