Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

Belofte maakt schuld!4/04/2017

Minder praten meer doen.
door: sec

Wij doen wat we beloofd hebben.

Wij  kijken regelmatig terug op wat we beloofd en afgesproken hebben. Wij zijn van mening dat je de politiek en politici moet afrekenen op hun daden en niet wat anderen ervan vinden via de media.

Wij hebben het lef gehad om het verkiezingsprogramma om te zetten in een voor de DGP zeer herkenbaar collegeprogramma, dat 1 op 1 is overgenomen in de begrotingen van de gemeente. Op die manier houden wij bij, of het hele programma wordt uitgevoerd. Dit is ook transparant voor de burgers. Dus als u ons verkieizingsprogramma vergelijkt met de jaarrekening kunt u precies zien wat wij inmiddels al bereikt hebben. Op die manier houden wij bij het college voortdurend de vinger aan de pols.

Binnenkort krijgen wij bij de jaarrekening over 2016 weer een update. Dit jaar gaan wij ons voorbereiden op de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. Het begint er naar uit te zien dat wij heel veel van onze plannen gerealiseerd krijgen. 

Wij zullen vanaf heden regelmatig een aantal thema's behandelen waarin wij terugblikken en vooruit kijken.

Het eerste thema is:

Samenwerking

De DGP voelt zich nog steeds goed thuis in Limburg, wij willen graag een landelijke gemeente blijven waar mensen graag willen wonen. 
Gebleken is dat samenwerken met de gemeente Nijmegen, de meeste garanties daarvoor geeft. Dat lukt veel minder met Gennep en Heumen omdat die gemeenten te klein zijn of omdat de systemen minder goed op elkaar aansluiten. Samenwerken dat lukt nagenoeg niet met de gemeente Venlo omdat die te ver weg ligt. Bovendien is het voor onze gemeente van belang dat we niet met te veel verschillende partners samenwerken, dat leidt tot versnippering van taken en vraagt een veel grotere inspanning.

Mook en Middelaar is een kleine gemeente. Wij hebben minder ambtenaren dat in de ons omringende gemeenten. Ambtenaren die bij ons werken moeten breed inzetbaar zijn; wij kennen dus ook minder specialisten. Als wij een specialist nodig hebben huren wij die in. Als het een specialist is voor relematig werk, dan gaan wij kijken of wij die kunnen inlenen van een buurgemeente of wij besteden de taak helemaal uit zoals we dat met de belastingen en ons archief bij de gemeente Nijmegen gedaan hebben. Nijmegen als grote stad heeft veel kennis en ervaring met processen die wij niet hebben. Daarom hebben wij afspraken met Nijmegen gemaakt. Hierdoor kunnen we toch een zelfstandige Limburgse gemeente blijven.   

Samenwerken doen wij verder in regionaal verband binnen de regio's: Nijmegen, Venlo, Land van Cuijk en  het GO Arnhem-Nijmegen.
Wat wij zelf kunnen doen we zelf. Omdat onze burgers voor gezondheid, onderwijs, economie, welzijn, werk en vervoer vooral aangewezen zijn op Nijmegen is het logisch dat wij voor het Sociaal Domein nauw samenwerken in Nijmegen. Als Limburgse gemeente zijn wij aangesloten bij de Veiligheidsregio Noord en Midden.- Limburg (brandweer e.d.) en maken we deel uit van de regio Venlo als het gaat om bestemmingsplannen en wonen. Dus in de regio Venlo beleggen wij onze wettelijke taken

Voor juridische kwesties blijft de provinciegrens nog steeds een probleem. Dankzij een extra subsidie van de provincie Limburg is het mogelijk om de problemen tot een minimum te beperken.