Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

NIEUWSBRIEF oktober 201331/10/2013

DGP kiest voor Mook en Middelaar
door: GJW
Mook en Middelaar zelfstandig de toekomst in

Nu het Rijk en de Provincie géén plannen zullen maken voor een herindeling in Noord-Limburg en de provinciegrenzen ook niet verlegd zullen worden zal onze gemeente op zichzelf aangewezen zijn.

Onze opvattingen over het besturen van een gemeente en het aantal inwoners zijn daarmee niet veranderd, maar als landelijke partijen geen daadkracht durven te vertonen, zullen wij op eigen kracht ervoor moeten zorgen dat onze gemeente in de regio echt meetelt.

De DGP heeft er daarom voor gekozen om niet op te gaan in de regionale partij KERN. DGP kiest nu  nadrukkelijk voor een zelfstandige gemeente. Wij willen een ongebonden lokale partij zijn die de belangen van Mook en Middelaar zal blijven behartigen, zoals we dat in het verleden altijd hebben gedaan.

Samenwerking.......    Een doodlopende weg?

Het Rijk hevelt heel veel taken over naar de gemeente. Zelfstandig kunnen we dat allemaal niet behappen, dus samenwerken moet.

Met wie gaan we dan samenwerken?

De zittende coalitie van VVD en CDA heeft gekozen voor Heumen en Nijmegen. Men ziet Heumen als stip op de horizon om in de toekomst mee te kunnen fuseren. Daar kiezen wij niet voor.

Wij willen een landelijke gemeente blijven en geen achtertuin van Nijmegen worden. Wij zullen kiezen voor wat het beste is voor Mook en Middelaar.

Wij willen onze eigen keuzes kunnen blijven maken of het nu gaat over bomen kappen of belasting. Wist u dat het OZB-tarief in Heumen maar liefst 43% hoger is en in Nijmegen zelfs 74%? 

Kermis in Molenhoek  ........   Wat vindt u?

Sinds een paar jaar wordt er een Kermis in Molenhoek georganiseerd. Het bezoekersaantal blijft achter bij de verwachtingen.

Wat vindt u?  Laat het ons weten: www.dgpmook.nl

De verkiezingen komen er aan ....... Help ons!

De DGP heeft een lange traditie als politieke partij in onze mooie gemeente. Steeds hebben wij uw belangen voorop gezet. Dat zullen wij als zelfstandige partij altijd blijven doen.

Wij willen met iedereen samenwerken die onze dorpen een warm hart toedraagt en een bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze kernen. Via de politiek willen wij initiatieven mogelijk maken. Wij ondersteunen verenigingen bij het vele en goede werk dat zij doen.

Om dat werk mogelijk te maken zijn wij voortdurend op zoek naar inwoners die ons willen ondersteunen en op hun manier via de politieke weg een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Als u plannen heeft om lokaal op politiek vlak iets te betekenen voor onze gemeente, kom dan met ons praten, want samen staan we sterk.

Wij zijn niet meer van hetzelfde, maar net als onze gemeente uniek.

Bomen kappen ..........Daar gaan wij zelf over!

Wij zijn voorstander om de kapvergunning voor de kernen helemaal af te schaffen.

Het college wacht een onderzoek van Heumen over het beleid daar af en willen dan hetzelfde voor onze gemeente. Alsof wij zelf niet kunnen uitmaken wat goed voor ons is. U bent baas over uw eigen bomen in de tuin. Wij willen geen bemoeienis van de buren of van Heumen.

Wat vindt u? Laat het ons weten: www.dgpmook.nl

Gratis aanleveren groenafval

Wij hebben ervoor gezorgd dat 2x per jaar ons tuinafval gratis kan worden aangeleverd. Nu willen wij dat het permanent gratis mag worden aangeleverd tijdens de openingstijden van de milieustraat.

Een fietsbruggetje over het spoor in Molenhoek

Nu de ontsluiting van Groesbeek naar de A73, die wij graag hadden gewild, voorlopig van de baan is, willen wij dat er zo snel mogelijk een veilige situatie ontstaat voor het bruggetje over het spoor in Molenhoek.

Wij ondersteunen de initiatieven van de Dorpsraad Molenhoek dan ook van harte.

Regiovisie Noord-Limburg

Hoogwatergeul

In de Regiovisie Bergen, Gennep en Mook wordt vooral veel aandacht besteed aan de bescherming tegen het hoogwater. Daar kan niemand tegen zijn. Wij zijn minder tevreden over de aanleg van de hoogwatergeul en de consequenties daarvan voor de agrariërs en het toerisme. Wij vinden dat die belangen beter behartigd moeten worden.

Spoorbrug

Over de spoorbrug is veel te doen. Voor het hoogwater werkt deze als een flessenhals. Om de toegenomen stroom treinreizigers aan te kunnen zou het spoor verdubbeld moeten worden en om de snelfietsroute van Cuijk naar Nijmegen mogelijk te maken zou er een fietspad langs gelegd moeten worden.

Een verdubbeling van het spoor leidt tot meer treinen (goederentreinen?)  en dus veel meer lawaaioverlast.

Spoortunnel

DGP is voorstander van een totaaloplossing: “Leg een spoortunnel aan!” Als we die kans nu niet pakken, gebeurt het nooit meer en lossen we de problemen maar half op.

N271 en het Hart van Mook

Er wordt veel gepraat over herinrichting van de N271 en de omgeving van het Raadhuisplein, maar  de resultaten blijven uit.

Wij willen niet 1 miljoen uitgeven voor alleen maar stenen en asfalt.

Wij willen dat er meer gebeurt: zoals de inrichting van de Groesbeekseweg en een plan voor het gemeenschapshuis.