Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

NIEUWSBRIEF oktober 201331/10/2013

DGP kiest voor Mook en Middelaar
door: GJW
Mook en Middelaar zelfstandig de toekomst in

Nu het Rijk en de Provincie géén plannen zullen maken voor een herindeling in Noord-Limburg en de provinciegrenzen ook niet verlegd zullen worden zal onze gemeente op zichzelf aangewezen zijn.

Onze opvattingen over het besturen van een gemeente en het aantal inwoners zijn daarmee niet veranderd, maar als landelijke partijen geen daadkracht durven te vertonen, zullen wij op eigen kracht ervoor moeten zorgen dat onze gemeente in de regio echt meetelt.

De DGP heeft er daarom voor gekozen om niet op te gaan in de regionale partij KERN. DGP kiest nu  nadrukkelijk voor een zelfstandige gemeente. Wij willen een ongebonden lokale partij zijn die de belangen van Mook en Middelaar zal blijven behartigen, zoals we dat in het verleden altijd hebben gedaan.

Samenwerking                         Een doodlopende weg?

Het Rijk hevelt heel veel taken over naar de gemeente. Zelfstandig kunnen we dat allemaal niet behappen, dus samenwerken moet.

Met wie gaan we dan samenwerken?

De zittende coalitie van VVD en CDA heeft gekozen voor Heumen en Nijmegen. Men ziet Heumen als stip op de horizon om in de toekomst mee te kunnen fuseren. Daar kiezen wij niet voor.

Wij willen een landelijke gemeente blijven en geen achtertuin van Nijmegen worden. Wij zullen kiezen voor wat het beste is voor Mook en Middelaar.

Wij willen onze eigen keuzes kunnen blijven maken of het nu gaat over bomen kappen of belasting. Wist u dat het OZB-tarief in Heumen maar liefst 43% hoger is en in Nijmegen zelfs 74%? 

Kermis in Molenhoek                             Wat vindt u?

Sinds een paar jaar wordt er een Kermis in Molenhoek georganiseerd. Het bezoekersaantal blijft achter bij de verwachtingen.

Wat vindt u?  Laat het ons weten: www.dgpmook.nl

De verkiezingen komen er aan                     Help ons!

De DGP heeft een lange traditie als politieke partij in onze mooie gemeente. Steeds hebben wij uw belangen voorop gezet. Dat zullen wij als zelfstandige partij altijd blijven doen.

Wij willen met iedereen samenwerken die onze dorpen een warm hart toedraagt en een bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze kernen. Via de politiek willen wij initiatieven mogelijk maken. Wij ondersteunen verenigingen bij het vele en goede werk dat zij doen.

Om dat werk mogelijk te maken zijn wij voortdurend op zoek naar inwoners die ons willen ondersteunen en op hun manier via de politieke weg een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Als u plannen heeft om lokaal op politiek vlak iets te betekenen voor onze gemeente, kom dan met ons praten, want samen staan we sterk.

Wij zijn niet meer van hetzelfde, maar net als onze gemeente uniek.